wtorek, 30 kwietnia 2013

Opera

Wieczór w Operze Kijowskiej - Giselle w pięknym układzie; Kiev by night!


Krzysztof

Sobór Sofijski

Dzwonnica Soboru Sofijskiego, świątynia centralna XI w. bizantyjska przerobiona na ukraiński barok, unikalne freski i mozaikowa NMP Aranta; Złote Wrota z cerkwią nadbramną oraz pomnikiem Jarosława


Krzysztof

Od soboru do soboru

Plac Michajłowski z widokiem na Sobór Sofijski, pomniki: Ofiar Wielkiego Głodu, św. Olgi ze św. Andrzejem oraz Cyrylem i Metodym, wreszcie pomnik Chmielnickiego - buława wskazuje na Moskwę


Krzysztof

Monastyr św. Michała o złotych kopułach

Brama wejściowe, jedyny oryginalny reflektory, budynek główny i wieża zburzone w 1937 i odbudowane w 2000, psałlterz z SupraślaKrzysztof

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kijów

Cerkiew św. Cyryla z XII w. z unikalnymi freskami, odrestaurowanymi w XVIII-XIX w. i nowymi autorstwa Wrubla (ikony w ikonostasie) polskiego pochodzenia


Krzysztof

Cmentarz Bajkowa

Rozdzierający pomnik polski; kolumna i epitafium ks. Piotra Żmigrodzkiego

Cmentarz Bajkowa

Nagrobek matki poety Wysockiego z jego poetyckim epitafium

Cmentarz Bajkowa

Cmentarz Bajkowa: brama na część polską cmentarza, polskie nagrobki z XIX/XX w. w stanie zniszczenia przemieszane ze współczesnymi groźbami ukraińskimi. Nieliczne są pod opieką polsko-ukraińskiego tow. Zgoda pod kierownictwem Wiktorii Radik.Krzysztof

Cmentarz Bajkowa

Cmentarz Bajkowa: brama główna, aleja zasłużonych, Wanda Wasilewska, cerkiew cmentarna, katakumba de Vitto arch. HorodeckiegoKrzysztof

Kijów

Pomnik Słowackiego, kościół św. Mikołaja arch. Horodeckiego, scena z ryneczku

Krzysztof